pondelok 20. novembra 2017

Úradná správa č.3

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 FUTSAL VÝCHODOREGIÓN ZO DŇA 20.11.2017


1. Výkonný výbor Futsalu Východoregión

 • zaevidoval správu mužstva BNP team Vranov
 • pripomína všetkým klubom na Východe a aj mužstvám mestských líg, ktoré sa chcú zúčastniť Pohára o Východoregión, aby zaslali prihlášku emailom na futsalvychodoregion@gmail.com, najneskôr do 30.11.2017
 • oznamuje klubu BNP team Vranov, že mu bola zaslaná správa ohľadom vyúčtovania za minulý súťažný ročník na ich vlastnú žiadosť
 • žiada všetky kluby, aby nezabudli na povinnosť podľa RZ 2017/2018 mať pripravenú hraciu plochu pripravenú pred každým súťažným stretnutím
 • pripomína nahrávať majstrovské stretnutia na videozáznam podľa RZ 2017/2018
  • za opakované ignorovanie tohto nariadenia budú udeľované disciplinárne postihy

2. Exekutíva v oblasti hospodárskych náležitostí

 • oznamuje o predbežnom termíne 1. kola juniorskej súťaže 9.12.2017 v Mestskej hale Bardejov
 • schvaľuje všetky výsledky 2. kola hrané dňa 17.11.2017
 • schválené nasledovné zmeny hracích dní 2.ligy Futsal Východoregión:
  • Angels Humenné - BNP team Vranov  1.12.2017 o 20:00

3. Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov

 • delegovanie rozhodcov a delegátov na 3. kolo nominuje
  • Grizzly Košice - Zlato lux Košice (Guballa, Adamčo)
   • 24.11.2017, 20:00, Angels Aréna, Pri jazdiarni 1, Košice
  • Angels Humenné - Partizán Bardejov (P.Havrila, G.Svat)
   • 25.11.2017, 17:30, Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné
  • BNP team Vranov - FK Ekoprim Prešov (Greško, Vereb)
   • 24.11.2017, 17:30, Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné


4. Komisia rozhodcov Futsalu Východoregión

 • dáva do pozornosti všetkým rozhodcom, aby pred zápasom každého kola:
 • skontrolovali hraciu plochu a zistili pred zápasom či ma domáci klub k dispozícii video techniku na stretnutie
 • vyznačené body na hracej ploche podľa Pravidiel Futsalu, z dôvodu že si kluby neplnia svoju povinnosť !!!
 •  Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Košice, 20.11.2017

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára