pondelok 26. novembra 2018

Kontakty

Výkonný Výbor Futsal Východoregión
Exekutíva Futsal VýchodoregiónSLOVENSKÝ FUTSAL – VÝCHODOREGIÓN

Sídlo: Chrapčiakova 684/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51 234 700
DIČ: 2120822363
Bankové spojenie: SLSP, a.s. IBAN: SK63 0900 0000 0051 4863 9559
PREDSEDA SLOVENSKÝ FUTSAL - VÝCHODOREGIÓN:

JÁN KOPEC


ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU:

JOZEF GALAJDA, DUŠAN MICHALČÍK, 
STANISLAV SCHLIMBACH, VLASTIMIL KUSPÁN


EXEKUTÍVA 2.SLF-V:

PREDSEDA EXEKUTÍVY (ŠTK+DK) – PETER SLIMÁK


PREDSEDA KOMISIE ROZHODCOV:

PAVOL HAVRILA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára