štvrtok 29. novembra 2018

Pozvánky na futsalové zápasy Prešova

Muži FK Ekoprim Prešov sa v piatok, 30. 11. 2018, predstavia v Humennom s domácimi Angels a budúci týždeň v piatok, t.j. 7.12.2018 o 20:00 hod. v ŠH na Baštovej ulici v Prešove privítajú nováčika 2.SLF Lion Šatex Poprad.Správy z kuchyne prešovskej futsalovej juniorky


Výsledky Futsalovej extraligy juniorov U20

FK Ekoprim Prešov U20 - FC BÍLI ANDELI FUTSAL U20 6:0

„Dnešný prvý zápas s nováčikom ligy s Trnavy sme zvládli vynikajúco bez inkasovaného gólu. V prvom polčase sa nám podarilo dvakrát skórovať, no škoda opäť ďalších nepremenených šancí. Podržal nás aj brankár pri súperových šanciach. V druhom polčase super s Trnavy kondične odpadol a nám sa začal otvárať priestor pred ich bránou, tým pádom náš áskok začal narastať. Konečný stav 6:0 hovorí jasne“, Lukáš Vrbovský.

FK Ekoprim Prešov U20 - TNF MIA SAN MIA FUTSAL TEAM KANIANKA U20 8:4 

„V druhom zápase proti ďalšiemu nováčikovi s Kanianky sa nám podarilo nadviazať na prvé úspešne vystúpenie. Chlapci si s chuti zastrieľali, škoda ďalších nepremenených šancí kde sme neboli koncentrovaní. Chlapcov by som chcel za dnešné zápasy pochváliť, urobili všetko preto, aby sme si dnes pripísali ďalšie body do tabuľky“, zhodnotil Lukáš Vrbovský.

Futsalová U20 sa pred domácim hľadiskom predstaví 18. 12. 2018 od 11:00 hod. v ŠH na Baštovej ulici v Prešove.


Futsalová extraliga juniorov U17 / 29. 11. 2018, 4. kolo - hrá sa v Žiline:

ŠK MAKROTEAM ŽILINA U17 - FK Ekoprim Prešov U17
N.L.F Košice U17 - FK Ekoprim Prešov U17
MŠK ŽILINA FUTSAL U17 - FK Ekoprim Prešov U17

FK Ekoprim Prešov U17 odohrá domáce kolo s tými istými súpermi v ŠH na Baštovej ulici v Prešove 12. 12. 2018 od 11:00 hod.Návrat k futsalovému zápasu Prešov - Košice

V piatok, 23. 11. 2018 o 20:00 hod. sa v ŠH na Baštovej ulici v Prešove odohralo 1. kolo druhej futsalovej ligy - skupina Východ muži, medzi FK Ekoprim Prešov a N.L.F. Košice.

Futsalový klub Ekoprim Prešov vykročil do sezóny 2018/2019 jasnou výhrou. V 1. kole druhej ligy porazil N.L.F Košice 4:1.

Hneď v úvode novej sezóny sa konalo derby dvoch veľkých rivalov. Futsalisti Prešova hostili v hale na Baštovej ulici súpera z Košíc. Šarišania v prvom polčase využili zaváhania hosťujúcej obrany a strelili tri góly. Košičania znížili stav v druhom polčase. Gól hostí strelil Pavol Gere. Ten istý hráč mohol streliť aj ďalší gól, šancu však nevyužil a prišiel trest. Na opačnej strane sa druhýkrát v zápase presadil skúsený Beliš, ktorý poistil výhru Prešova. 

Vynikajúci vstup do sezóny Prešovčania zaznamenali vynikajúci vstup do novej sezóny. Po triumfe v Superpohári, zvíťazili aj v prvom ligovom stretnutí.

„Pred týždňom sme vyhrali Superpohár a v ligovom zápase sme výsledok chceli potvrdiť. To sa nám podarilo. V novej sezóne sa chceme pobiť o prvé miesto a dostať sa do baráže o postup do prvej ligy,“ uviedol na začiatok hráč Ekoprimu Stanislav Krempaský. „Chvalabohu, vyhrali sme. Čakali sme, že to bude ťažký zápas, ale zvládli sme ho úspešne. Káder sa nám trošku omladil. Jednu štvorku tvoria starší hráči a druhú juniori. Tí zapadli do tímu, ale ešte sa zohrávame,“ zhodnotil Krempaský.

Duel výsledkovo nevyšiel Košičanom. „Tohto roku to dlho vyzeralo, že do druhej ligy sa neprihlásime. Stratili sme sponzora, mužstvo ani netrénovalo. Na poslednú chvíľu nám,
ako keby z neba spadol nový sponzor. V prvom tohtosezónnom zápase sa mužstvo dostalo do haly prvýkrát po polroku a nedostatky boli veľké,“ 
povedal tréner N.L. F Košice Richard
Bačo. „Prešov nás predčil a využil všetky naše chyby. V druhom polčase sme sa snažili niečo s výsledkom urobiť. Podarilo sa nám dať kontaktný gól, ale súper nás schladil ďalším. Ideme ďalej, dúfam, že sa dáme dokopy a naša hra sa zlepší.“

FK Ekoprim Prešov – N. L. F Košice 4:1 (3:0)
Góly: Mikluš 2, Beliš 2 - Gere                                           
 
Miroslava Baranovástreda 28. novembra 2018

Zápis zápasu Prešov - KošiceZápis zápasu Humenné - PopradSTANOVY Slovenský futsal - Východoregión

STANOVY Slovenský futsal - Východoregión


ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Slovenský futsal - Východoregión je regionálnym futsalovým zväzom, ktorý má
právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne
fyzické osoby pôsobiace na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
2. Tieto stanovy upravujú právne pomery občianskeho združenia Slovenský futsal -
Východoregión a boli schválené volebnou konferenciou konanou v Humennom
dňa 21.4.2018. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve
vnútra SR.

NÁZOV A SÍDLO
1. Názov: Slovenský futsal - Východoregión
2. Sídlo: Chrapčiakova 684/24, 052 01 Spišská Nová Ves
3. O zmene, resp. doplnení stanov Slovenský futsal - Východoregión rozhoduje
konferencia.
4. Slovenský futsal - Východoregión sa zakladá bez ohraničenia doby existencie.

POUŽÍVANÉ TERMÍNY A SKRATKY
1. Sf-V – Slovenský futsal - Východoregión
2. Východoregión – územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja
3. VV Sf-V – Výkonný výbor Slovenský fusal - Východoregión

CIEĽ ČINNOSTI
1. Slovenský futsal - Východoregión vytvára podmienky pre celkový komplexný
rozvoj futsalu vo Východoregióne vo všetkých vekových kategóriách mužov i žien
2. Sf-V sa stará o športové a kultúrno-spoločenské vyžitie sa svojich členov. Vytvára
ekonomické, odborné a organizačné podmienky pre športové aktivity svojich
členov.
3. Sf-V zabezpečuje podmienky pre rozvoj mládežníckeho futsalu chlapcov i dievčat
4. Sf-V organizuje a koordinuje súťaže všetkých kategórií futsalu na úrovni
Východoregiónu

5. Sf-V úzko spolupracuje so Slovenským futsalom, Slovenským futbalovým zväzom
a Východoslovenským futbalovým zväzom, pričom má záujem stať sa ich riadnym
členom.
6. Sf-V vystupuje v mene futsalového hnutia združujúceho sa na území
Východoregiónu vo vzťahu k SF, SFZ a jeho členom, štátu, samospráve a iným
fyzickým a právnickým osobám s cieľom zabezpečiť, aby záujmy Sf-V a jeho
členov boli brané na zreteľ.

ČLENSTVO
1. Členstvo, je vyjadrením podpory a stotožnením sa člena s cieľmi a úlohami Sf-V
ako člena občianskeho združenia.
2. Členom Sf-V sa môže fyzická i právnická osoba, ktorá o členstvo prejaví záujem
a splní podmienky členstva. Na členstvo nie je právny nárok.
3. Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členov a zaplatením členského poplatku.
Členstvo zaniká vystúpením člena, vylúčením člena konferenciou alebo zrušením
členstva opatrením VV Sf-V pre neplnenie si povinností.
4. Členstvo môže byť individuálne / fyzická osoba / a kolektívne / fyzická
a právnická osoba /.

PRÁVA ČLENOV
1. Člen má právo využívať všetky formy činnosti Sf-V a všetky jeho zariadenia
2. Má právo hlasovať na konferencii, navrhovať alebo byť volený za člena VV Sf-V
alebo za jeho predsedu Sf-V.
3. Má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, podávať návrhy, podnety
a pripomienky, adresovať ich VV Sf-V a žiadať jeho vyjadrenie.

POVINNOSTI ČLENOV
1. Dodržiavať stanovy Sf-V, etiku športovca, ako aj všeobecné zásady morálky
a ľudskosti.
2. Člen je povinný rešpektovať rozhodnutia Sf-V a jeho orgánov, dbá o dobré meno
Sf-V a zdrží sa konaní, ktoré by ho mohli poškodiť..
3. Platiť príspevky a zúčastňovať sa činnosti zabezpečujúcich ekonomiku Sf-V.

ORGÁNY Slovenského futsalu - Východoregión
1. Pre plnenie svojich úloh a cieľov zriaďuje Sf-V orgány zo zastupiteľskou, výkonnou
a kontrolnou právomocou.
2. Najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom je konferencia Sf-V.
3. Výkonným orgánom je predseda Sf-V a VV Sf-V.
4. Kolektívne orgány Sf-V sú uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny svojich členov.

KONFERENCIA Slovenského futsalu-Východoregión
1. Konferencia je najvyšším orgánom Sf-V.
2. Zasadá 1x za 1 rok, mimoriadne na návrh VV Sf-V, alebo nadpolovičnej väčšiny
členov o.z.
3. Schvaľuje zmeny a doplnky stanov, rozpočet, úlohy a ciele činnosti, výročnú
správu o činnosti a hospodárení Sf-V.
4. Volebná konferencia je každé 2 roky, volí predsedu a štyroch členov VV Sf-V na
obdobie 2 rokov.
5. Rozhoduje o zániku Sf-V a je povinná ako najvyšší orgán Sf_V oznámiť MV SR
zánik FV do 15 dní.
VÝKONNÝ VÝBOR Slovenského futsalu - Východoregión
1. V období medzi volebnými konferenciami je poverený vedením VV Sf-V, ktorý je
výkonným kolektívnym orgánom. VV Sf-V je zložený z piatich členov vrátane
predsedu.
2. Členstvo vo VV Sf-V zaniká uplynutím volebného obdobia, odvolaním konferenciou
Sf-V, vzdaním sa funkcie, smrťou.
3. VV Sf-V zasadá minimálne 4x ročne, zvoláva ho predseda, mimoriadne zasadá
vždy na požiadanie troch členov VV Sf-V.
4. VV Sf-V riadi činnosť Sf-V, plní úlohy a ciele stanovené konferenciou, rozhoduje
o hospodárení s majetkom a jeho vysporiadaní. Majetok tvoria finančné
prostriedky, dary, predmety, zariadenia, nástroje, prístroje, športová výstroj, iné
hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve Sf-V.

PREDSEDA VÝKONNÉHO VÝBORU
1. Predseda VV Sf-V je štatutárnym orgánom Sf-V, ktorý je oprávnený v mene Sf-V
samostatne konať v styku s inými jednotlivcami a organizáciami.
2. Zvoláva a vedie zasadnutia VV Sf-V, v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje
iný člen VV Sf-V. Je členom VV Sf-V s právom hlasovať.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa plánu a rozpočtu, ktorý schvaľuje konferencia.
Príjmy Sf-V tvoria členské príspevky, dotácie od sponzorov a športových zväzov,
príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti, úroky z vkladov, prípadne príjmy
z vlastnej hospodárskej činnosti, schválenej konferenciou Sf-V a iné.
2. Získané prostriedky sa použijú na činnosť Sf-V, školenia, semináre, ceny do
súťaží, sústredenia, kultúrne podujatia, režijné náklady na hospodársku činnosť
a výdavky spojené s činnosťou a chodom Sf-V.
3. VV Sf-V môže poveriť vedením účtovníctva odborníka z oboru účtovníctvo za
úplatu.

4. Za účelom efektívneho hospodárenia bude zriadený transparentný účet.

ZÁNIK A MAJETKOVÉ VYROVNANIE

1. O zániku Sf-V rozhoduje konferencia Sf-V.
2. Sf-V zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym
združením, alebo právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení
3. Pri zániku Sf-V sa vykoná majetkové vysporiadanie.
4. Ak k zániku dôjde dobrovoľným rozpustením, majetkové vysporiadanie vykoná VV
Sf-V.
5. Ak Sf-V zanikne právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení, majetkové
vysporiadanie vykoná likvidátor určený MV SR.

Spišská Nová Ves 29.4.2018

Systém súťaže 2.SLF - VÝCHOD

2.SLF - VÝCHOD

ROZPIS SÚŤAŽE 2018/2019

------------------------------------------------------------

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. RIADENIE SÚŤAŽE

a) Občianske združenie Slovenský futsal – Východoregión (ďalej „SF-V“) organizujú a priamo riadia
2. Slovenskú ligu vo futsale časť "VÝCHOD"; (ďalej iba „2.SLF-V“),

b) 2.SLF-V je riadená Exekutívou súťaže a je v plnej miere zavedená v ISSF. Správcami súťaže v
rámci ISSF sú Ján Kopec, Peter Slimák a Pavol Havrila.

c) Matrikárom v rámci 2.SLF-V v ISSF je Ivan Čuhár.

d) Pre finančné toky je zriadený účet, cez ktorý budú prebiehať všetky transakcie spojené
s fungovaním 2.SLF-V, a to účet v SLSP, a.s. IBAN: SK63 0900 0000 0051 4863 9559.


B. 2. SLOVENSKÁ LIGA FUTSALU „2.SLF-V“
1. DEFINÍCIA SÚŤAŽE

a) Druhou najvyššou súťažou vo futsale v Slovenskej republike, z ktorej vzíde víťaz pre ročník
2018/2019, je 2.SLF-V.

b) Účastníkmi súťaže sú prioritne družstvá územne spadajúce pod regionálne združenia SF-V. Do 2.
SLF-V budú zaradené len tie kluby, ktoré splnili podmienky tohto RS, majú uhradené všetky
záväzky z predchádzajúcich období voči SF-V a ich členom ako aj ostatným členom SF, do
3.11.2018 zaslali záväznú prihlášku do 2.SLF-V na ročník 2018/2019, uhradili štartovné v
stanovenom termíne podľa časti C. tohto RS a zaviazali sa riadiť podmienkami stanovenými
riadiacimi orgánmi 2.SLF-V.

c) V prípade, ak niektorý z klubov podľa bodu b) tohto článku RS nesplní niektorú z podmienok tohto
RS, nebude tak zaradený do 2.SLF-V súťažného ročníka 2018/2019.

d) Kluby zaradené do 2.SLF-V súťažného ročníka 2018/2019 musia byť zaregistrované do
informačného systému slovenského futbalu ISSF(ďalej len „ISSF“) a musia mať vytvorený post
klubového manažéra evidovaného v systéme ISSF.

2. USPORIADATEĽ

a) Usporiadateľom stretnutí 2.SLF-V sú kluby uvádzané na prvom mieste vo vyžrebovaní (príloha č. 1 tohto RS), alebo v Úradnej správe (ďalej len „ÚS“).

b) Usporiadateľ stretnutia sa riadi ustanoveniami Súťažného poriadku SF (ďalej len „SP SF“), VII.
časť, prvá a druhá hlava, Článok 50 až 55, a zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


3. HRACIE DNI A HRACIE ČASY

a) Súťaž 2.SLF-V sa začína 1. kolom 23. novembra 2018. Vyžrebovanie súťaže v nadväznosti na
kalendár SF je prílohou tohto RS.

b) Hracími dňami sú piatok so začiatkom stretnutí od 19.00 h do 20.30 h, alebo sobota so začiatkom
stretnutí od 16.00 h do 20.30 h. Kluby sú povinné do 10.11.2018 oznámiť úradné hracie časy (ďalej
iba „UHČ“) platné pre súťažný ročník 2018/2019.

c) Na zmenu začiatku stretnutia, pokiaľ je zmena v rozsahu časov podľa písm. b) tohto článku RS
a oznámenie je Exekutíve súťaže zaslané 7 a viac dní pred termínom konania stretnutia, nie je
potrebný súhlas súpera. V prípade oznámenia zmeny začiatku stretnutia v čase menej ako 7 dní
sa súhlas súpera vyžaduje.

d) Posledné dve kolá základnej musia byť odohrané v UHČ stanovených podľa písm. b) tohto článku
RS, pokiaľ Exekutíva súťaže v konkrétnych prípadoch odôvodnene nerozhodne inak.

e) Zápasy sa zásadne predohrávajú, v odôvodnenom prípade môže Exekutíva súťaže rozhodnúť
o dohrávke. Predohrávky, dohrávky, ako aj iné začiatky stretnutí, budú povolené Exekutívou
súťaže, pokiaľ sa na tom zainteresované kluby dohodnú, pri dodržaní bodu d) tohto článku RS.
V tejto súvislosti kluby odošlú vzájomnú komunikáciu s jasne vyznačenou dohodou na e-mailovú
adresu Exekutívy súťaží . Žiadosti o zmeny podľa tohto bodu RS sú spoplatnené administratívnymi
poplatkami nasledovne:
* dohoda zaslaná 14 dní a skôr pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia –
nespoplatňuje sa,
• dohoda zaslaná v intervale 7 až 13 dní pred riadne plánovaným termínom konania stretnutia –
spoplatňuje sa administratívnym poplatkom 5 EUR.
• zmeny termínov riešené v kratšej lehote, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, sú
spoplatnené administratívnym poplatkom 10 EUR.

f) V prípade nedodržania lehôt uvedených v písm. e) tohto článku RS, Exekutíva súťaže nemusí
povoliť zmenu, aj keď bude medzi klubmi dohodnutá, iba ak by išlo o zmenu v dôsledku riadne
preukázaného zásahu vyššej moci, alebo z titulu rozhodnutia riadiaceho orgánu.

g) Po splnení všetkých potrebných náležitostí súvisiacich so zmenou ÚHČ, Exekutíva súťaže oznámi
svoje rozhodnutie v ÚS, resp. ak to z časových dôvodov nie je možné, tak e-mailovou formou
zainteresovaným subjektom.

h) Všetky dohrávky musia byť odohrané najneskôr pred riadnym termínom kola, ktoré je druhým
kolom od konca základnej časti súťaže. V prípade, že kluby sa nevedia dohodnúť na náhradnom
termíne vzájomného stretnutia, je rozhodnutie o termíne stretnutia plne v kompetencii Exekutívy
súťaže.

i) V prípade predloženia jednotlivých potvrdení o PN na úradných tlačivách Sociálnej poisťovne
vydaných odbornými lekármi a platných v čase konania zápasu, a to u nadpolovičnej väčšiny
hráčov uvedených na platnej súpiske družstva žiadajúceho klubu, alebo v prípade epidémie
vyhlásenej príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Exekutíva súťaže takéto
stretnutie preloží na najbližší, ňou určený alebo inak dohodnutý, termín.

j) Ak má klub v nominácii na reprezentačný zraz štátnej reprezentácie „A“ mužstva, reprezentácie U-
20, U-17, minimálne 2 hráčov a tento zraz časovo koliduje s ÚHČ jeho stretnutia 2.SF-V, má
automaticky, bez poplatku nárok na preloženie zápasu na iný dohodnutý termín, resp. na termín
určený Exekutívou súťaže, ak túto skutočnosť oznámi súperovi a Exekutíve súťaže e-mailovou
formou do 3 dní odo dňa zverejnenia nominácie hráčov. Uvedené sa týka aj stretnutí, ktorých UHČ
spadá do lehoty 4 a menej dní po skončení reprezentačnej akcie.

4.  MIESTA STRETNUTÍ

a) Stretnutia 2.SLF-V sa hrajú v schválených športových halách (ŠH) klubov, ktoré sú usporiadateľom
stretnutia v súlade s ustanoveniami SP SF, VI.časť, Článok 48 až 49.

b) ŠH musia byť evidované v systéme ISSF a schválené Exekutívou súťaže najneskôr do 15.11.2018
a musia spĺňať kritériá požadované Pravidlami futsalu FIFA a normami SF. Takto schválené ŠH sa
stávajú domovskou halou príslušného klubu pre súťažný ročník 2018/2019. Prípadné udelenie
výnimky je súčasťou Adresára klubov OP pre sezónu 2018/2019 (príloha č. 3 tohto RS).

c) Klub má právo počas súťažného ročníka zmeniť domovskú halu. Žiadosť o takúto zmenu musí byť
zaslaná na e-mailovú adresu Exekutívy súťaže najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom
konania stretnutia. Žiadosť je spoplatnená administratívnym poplatkom 20 EUR uhrádzaným na
BÚ a vstupuje do platnosti publikovaním v ÚS. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na príležitostné
odohranie zápasu v inej hale z riadne preukázaných technických dôvodov na strane
usporiadajúceho klubu.

d) V prípade disciplinárneho trestu uzatvorenia ihriska je potrestaný klub povinný do 3 dní odo dňa
právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu oznámiť Exekutíve súťaže miesto konania
stretnutí, v ktorej má byť ich usporiadateľom – tzv. náhradnú halu. Potrestaný klub je povinný
pri stretnutiach hraných v náhradných halách nachádzajúcich sa vo vzdialenosti určenej opatrením
disciplinárneho orgánu, uhradiť svojmu súperovi cestovné verejným dopravným prostriedkom pre
15 osôb (tarifa R 2. trieda) určené na vzdialenostný rozdiel (ak sú náklady na cestovanie vyššie)
medzi domovskou halou a náhradnou halou potrestaného klubu. Toto cestovné musí byť uhradené
najneskôr 3 dni pred termínom príslušného stretnutia, ak sa kluby nedohodnú inak.

e) V prípadoch uvedených v písm. c) a d) tohto článku RS rozhodne Exekutíva o schválení ŠH v
súlade s písm. b) tohto článku RS.

5. O STRETNUTÍ

a) 2.SLF-V sa hrá podľa tohto RS, podľa aktuálne platných noriem SF a Pravidiel futsalu FIFA
aktuálne vydaných v SR.

b) Exekutíva súťaže bude svoje rozhodnutia podľa tohto RS pravidelne uvádzať v ÚS zaslanej
klubom na ich oficiálne e-mailové adresy uvedené v Adresári klubov 2.SLF-V a na oficiálnej
internetovej stránke Futsal Východoregión a to http://futsalvychodoregion.blogspot.com/.
V prípade časovej, či inej tiesne, je zverejnenie možné aj e-mailovou formou na oficiálne e-mailové
adresy klubov bez zverejnenia na uvedenej internetovej stránke. Všetky pokyny, zmeny a
nariadenia takto zverejnené sú pre všetky kluby a zainteresované osoby záväzné.

c) Klubový manažér v súčinnosti s rozhodcom stretnutia zabezpečí vyplnenie Zápisu o stretnutí v
systéme ISSF najneskôr 30 minút pred UHČ. V prípade že hráč nemá k dispozícii registračný
preukaz hráča (ďalej iba „RPH“) vydaný SFZ, musí mať pre prípad konfrontácie doklad totožnosti
s fotografiou. Kapitáni družstiev nie sú povinní zúčastniť sa porady pred stretnutím (túto povinnosť
majú vedúci družstiev, ak to požaduje rozhodca alebo delegát stretnutia). Pred stretnutím sa
rozhodcom stretnutia nepredkladajú RPH, resp. doklady totožnosti, predložia sa iba v prípade
konania konfrontácie. Kapitáni družstiev sú povinní dostaviť sa bezprostredne po skončení
stretnutia do kabíny rozhodcov, overiť Zápis o stretnutí. Domáci klub je povinný umožniť R
stretnutia uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po ukončení stretnutia po
overení Zápisu o stretnutí kapitánmi. V prípade výpadku pripojenia, resp. technických problémov
v mieste konania stretnutia sa vypíše pred a po stretnutí papierový Zápis o stretnutí, ktorý potom R
edituje do ISSF systému, v takom prípade je R povinný do 30 minút po stretnutí nahlásiť výsledok
stretnutia SMS správou p. Pavol Humeník na telefónne číslo 0915 270 460.

d) Delegát stretnutia (ak bude delegovaný) je oprávnený vykonať pohovor s rozhodcami
a s usporiadateľom stretnutia najneskôr do 30 minút po skončení zápasu a v tejto lehote je povinný
opustiť spolu s rozhodcami priestory ŠH.

e) Hracia doba stretnutí podľa tohto RS je 2x20 minút čistého času s 10 minútovou prestávkou medzi
polčasmi. Hracia doba musí byť odmeriavaná elektronickou časomierou, pričom za jej
kvalifikovanú obsluhu zodpovedá usporiadateľ stretnutia. Právo upraviť čas odmeriavaný
časomierou má výlučne rozhodca stretnutia.

f) Hráči musia nastupovať na majstrovské stretnutia v jednotnom ustrojení podľa Pravidiel futsalu.
Čísla dresov musia byť od 1 do 99 a musia byť zhodné s číslami uvedenými v Zápise o stretnutí. V
prípade použitia piateho hráča v poli (power-play) musí mať tento hráč (ako náhradný brankár) na
sebe dres tej istej farby ako brankár svojho mužstva na hracej ploche s číslom zhodným so svojim
číslom uvedeným v Zápise o stretnutí, alebo rozlišovací dres, ktorý sa dá jednoznačne odlíšiť od
všetkých hráčov prítomných na stretnutí ale zhodný s brankárom svojho mužstva .

g) Hráči sa pri rozcvičovaní počas zápasu riadia pokynmi rozhodcu. Všetci hráči uvedení na Zápise
o stretnutí sú povinní mať na sebe rozlišovací dres, ktorý v okamihu striedania odovzdajú
striedanému hráčovi.

h) Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 15.11.2018, si určí každý klub farbu dresov, trenírok a štulpní
hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy.
Exekutíva súťaže prehľad farebnosti dresov oznámi všetkým klubom v súťaži na ich oficiálne e-
mailové adresy a zverejní prostredníctvom Adresára klubov 2.SLF-V. Hosťujúce družstvo musí mať
so sebou sadu dresov a štulpní farebne odlišných od dresov a štulpní domácich hráčov a
brankárov. V prípade zmeny farebnej kombinácie dresov a štulpní počas sezóny je klub povinný
túto skutočnosť bezodkladne e-mailom oznámiť Exekutíve súťaže a až po zverejnení tejto
skutočnosti v ÚS, je klub oprávnený začať používať novú farebnú kombináciu dresov.
i) Usporiadateľ stretnutia plní úlohy v súlade so SP, kapitolou XI., čl. 36-43. Na každom stretnutí
musí byť prítomná riadne reflexnými vestami označená kompletná usporiadateľská služba v tomto
zložení:
– hlavný usporiadateľ, ktorý nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu,
– minimálne traja pomocní usporiadatelia, ktorí nesmú vykonávať žiadnu inú funkciu (riadiaci
orgán môže v odôvodnených prípadoch ustanoviť iný počet usporiadateľov),
– lekár alebo kvalifikovaný zdravotník s potrebnými zdravotnými potrebami,

j) Usporiadateľ stretnutia je povinný z každého stretnutia natočiť videozáznam z miesta nad
stredovou čiarou za použitia statívu; tento záznam je usporiadateľ povinný archivovať 14 dní po
odohratí stretnutia. Hosťujúcemu klubu sa odporúča z dôvodu prípadných námietok, či odvolaní
tiež natočiť z každého stretnutia videozáznam. Usporiadateľ stretnutia je povinný za týmto účelom
zabezpečiť hosťujúcemu videotechnikovi bezpečné miesto na zhotovenie videozáznamu s
prístupom ku zdroju elektrickej energie. Pravidlá pre videozáznam natáčaný usporiadateľom
stretnutia sú nasledovné:
- musí začínať vstupom rozhodcov a hráčov pred Začiatkom zápasu na hraciu plochu a končiť
odchodom všetkých rozhodcov a hráčov z hracej plochy do kabín v prestávke a po skončení
zápasu,
- musí byť súvislý, neprerušovaný a nezostrihaný v elektronickej podobe na CD alebo DVD, na
USB, videotechnik je povinný zotrvať na svojom mieste počas celej doby výkonu svojej funkcie,
- v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (bitka, výtržnosti, inzultácia a pod.) pred začiatkom
zápasu, počas prestávky alebo po skončení zápasu je videotechnik povinný zachytiť aj tieto
udalosti,
- v prípade poruchy záznamového zariadenia je videotechnik povinný túto skutočnosť bezodkladne
nahlásiť rozhodcovi stretnutia (pri prvom prerušení hry pomocou kapitána) a vykonať všetky kroky
k oprave, prípadne výmene záznamového zariadenia.

k) V prípade nevyhotovenia alebo nepredloženia predpísaného videozáznamu podľa písm. j) tohto
článku RS bude klubu udelená pokuta vo výške 50,- EUR. V prípade, že videozáznam má byť
použitý ako dôkazový materiál pre príslušné odborné komisie a nebude dodaný, bude klubu
udelená pokuta vo výške 100,- EUR.

l) Ak nemôže byť stretnutie odohrané, alebo dohrané z vyššej moci, bude znovu odohrané v termíne
stanovenom Exekutívou súťaže. V takomto prípade mužstvám neprináležia náhrady podľa písm. m)
tohto článku RS. Delegovaným osobám je FV povinný uhradiť náležitosti aj v prípade takto
neodohraného resp. nedohraného stretnutia

m) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný
uhradiť zúčastnenému klubu (súperovi) nasledovné náležitosti:
m1) pri nedostavení sa hostí z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia hostia domácemu
klubu čiastku 300 EUR, a to do 7 dní po termíne, v ktorom malo byť stretnutie odohrané.
m2) pri nedostavení sa domácich z objektívnych a preukázateľných dôvodov uhradia domáci
hosťom do 7 dní po termíne konania stretnutia:
– cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 17 osôb (tarifa R 2. trieda) určená na
predmetnú vzdialenosť),
– ostatné preukázateľné a dokladované náklady spojené s vycestovaním, maximálne do
výšky 200 EUR,
m3) nedostavenie sa klubu zo subjektívnych, alebo nepreukázateľných dôvodov:
– nezúčastnený klub je potrestaný pokutou a postihmi v zmysle SP SF a Disciplinárneho
poriadku SF,
– nezúčastnený klub uhradí zúčastnenému klubu čiastku 500 EUR (pri nedostavení sa hostí),
alebo náhrady podľa bodu m2) (pri nedostavení sa domácich).
Exekutíva súťaže stanoví pri neuhradení vyššie uvedených sankcií nový termín úhrady, ktorý
nesmie byť neskorší ako 7 dní od zverejnenia. Ak v tejto náhradnej lehote klub nezaplatí, bude
postúpený na riešenie disciplinárnemu orgánu.

n) Ak sa stretnutie nekoná pre nedostavenie sa súpera k stretnutiu, nezúčastnený klub je povinný
uhradiť na účet 2.SLF-V sumu, ktorú bol povinný usporiadajúci klub uhradiť zúčastneným
delegovaným osobám,

o) V prípade oneskorenia sa alebo nedostavenia sa na stretnutie z dôvodov zapríčinených vyššou
mocou (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha dopravného prostriedku) je klub, ktorý
sa na zápas dostaví oneskorene alebo sa nedostaví, povinný do 72 hodín po udalosti predložiť
Exekutíve súťaží originál potvrdenia od správcu dopravnej komunikácie, ktorá je nezjazdná,
dopravnej polície príslušnej k miestu nehody, autorizovaného servisu najbližšieho k miestu nehody
alebo poruchy, alebo meteorologického ústavu, potvrdzujúci príslušné okolnosti vylučujúce
dostavenie sa na zápas.

p) Víťaz stretnutia získava tri body, v prípade nerozhodného výsledku získavajú obidva kluby po
jednom bode, za prehru nezíska klub žiadny bod.

q) Základom pre hodnotenie výsledkov je Zápis o stretnutí, ktorý sa vyhotovuje v elektronickej forme
prostredníctvom ISSF. Povinnosti delegovaných osôb v tejto súvislosti upraví usmernenie
Exekutívy súťaže.

r) V prípade, že sa delegát na stretnutie nedostaví alebo nebol delegovaný, všetky jeho technické
úlohy preberá hlavný rozhodca.

s) Kluby sú povinné zasielať vyjadrenie k odohranému zápasu do 24 hodín po skončení stretnutia.

6. ŠTART HRÁČOV

a) V 2.SLF-V štartujú hráči musia byť registrovaní v systéme ISSF a uvedení na súpiskách klubov.
Hráči štartujú na vlastné nebezpečenstvo, za lekársku prehliadku zodpovedá materský klub,
v ktorom je hráč riadne registrovaný. Lekárska prehliadka nemusí byť vyznačená na súpiske. Hráč
nesmie nastúpiť počas PN(práce neschopností), v prípade nastúpenia hráča na stretnutie, bude
riešení VV.

b) Novo registrovaní hráči (t.j. hráči, ktorí neboli dovtedy registrovaní v Slovenskom futsale), ktorí
budú dopísaní na súpisku družstiev klubu počas súťaže, musia spĺňať náležitosti písmena a) tohto
článku.

c) Štart mladších hráčov je možný podľa ustanovení čl. 42 SP SF.

d) Kluby preberajú plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojich hráčov, ako aj za eventuálne
neoprávnené štarty svojich hráčov v iných kluboch, či súťažiach. Prípadnými sankciami za takéto
štarty budú postihované materské kluby týchto hráčov.

7. SÚPISKA

a) Súpiska družstiev sa vytvára v súlade s článkom 38 a 39 SP SF automaticky na základe štartu
hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí.

b) Kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží priamo alebo nepriamo riadených SF viac ako jedno
družstvo (A, B,C), vytvoria súpisky všetkých týchto družstiev vopred a doručia ich riadiacemu
orgánu do 22.10.2018.

c) Každý klub musí mať na súpiske družstva uvedenú osobu, ktorú považuje za trénera. Títo tréneri
budú uvedení v oficiálnom zozname trénerov SF a ich povinnosťou bude zúčastňovať sa
trénerských seminárov organizovaných SF, a to v zmysle Kreditného systému vzdelávania
trénerov.

d) Štart hráča vo vzťahu k súpiske ustanovuje článok 43 SP SF.

8. SYSTÉM SÚŤAŽÍ – ZOSTUP A POSTUP

a) Súťaž sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo podľa vyžrebovania doma – vonku..

b) Z 2.SLF-V získava právo postupu do baráže o postup do 1.SLF víťaz 2.SLF-V . V prípade, že klub
s právom postupu odmietne toto právo, právo na postup sa posúva podľa konečnej tabuľky tejto
ligy, pričom musí byť dodržaný Rozpis baráže vydaný SF pre sezónu 2018/2019.

c) Z 2.SLF-V 2018/2019 nezostupuje nikto.

9. DELEGOVANÉ OSOBY NA STRETNUTIA

a) Na stretnutie 2.SLF-V sú povinne delegovaní dvaja rozhodcovia. Na základe rozhodnutia
Exekutívy súťaže môže byť na stretnutie delegovaný aj delegát. Delegát môže byť delegovaný na
stretnutie aj na žiadosť jedného z mužstiev (DZ je v tomto prípade hradení výhradne žiadajúcim
mužstvom/mužstvami)

b) Delegované osoby sú povinné dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 45 minút pred
stanoveným ÚHČ.

c) Do kabíny rozhodcov má okrem rozhodcov prístup delegát stretnutia a časomerač, príp. so
súhlasom rozhodcov aj kapitáni a vedúci zúčastnených družstiev.

d) Činnosť delegovaných osôb na stretnutie sa riadi ustanoveniami SP SF, VIII.časť, Článok 66 až
72, a pokynmi Exekutívy súťaže.

e) Kluby majú právo pred začiatkom súťažného ročníka príp. počas základnej časti súťažného
ročníka vetovať maximálne jedného rozhodcu a Exekutíva súťaže je povinná túto vetáciu
akceptovať.

f) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí.

10. ZASTAVENIE ČINNOSTI

a) Disciplinárne konania sa riadia Disciplinárnym poriadkom SFZ a SF

b) Za napomínania ŽK v stretnutiach LV sa zastavuje činnosť hráčovi nasledovne:
a) 3 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutie,
b) 6 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia,

c) 9 ŽK – zastavená činnosť hráčovi na 1 majstrovské stretnutia,

b) Napomínania ŽK sa pre zápasy 2.SLF-V a ostatných súťaží evidujú zvlášť a tresty za ne sa
odpykávajú zvlášť v LV a zvlášť v ostatných súťažiach.

c) Tresty za vylúčenia, či iné závažné previnenia, platia v plnom rozsahu v celej štruktúre súťaží
priamo a nepriamo riadených SF. Výkon disciplinárnych opatrení sa riadi sa článkom 17 DP SFZ.
d) Všetky kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov a v prípade nezrovnalostí je rozhodujúca evidencia disciplinárneho orgánu.

11. INÉ NÁLEŽITOSTI

a) Každý klub hrá stretnutia na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady.

b) Výdavky spojené s náhradou nákladov pre rozhodcov a delegátov sa uhrádzajú v zmysle Smernice
o finančných náležitostiach delegovaných osôb.

c) Každý klub štartujúci v 2.SLF-V je povinný podieľať sa na rozvoji mládežníckeho futsalu, a to
formou, na ktorej sa kluby a VV FV dohodnú pred začiatkom súťažného ročníka.

e) Všetky podania na Matriku a DK sa uskutočňujú výlučne cez elektronickú podateľňu ISSF.


C. FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI PRE 2.SLF-V

1. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

a) Prihlásené kluby uhradia v lehote do 10.11.2018 štartovné vo výške 300 EUR, a to výlučne na
bankový účet na to vytvorený. Táto suma bude použitá výlučne pre administratívne a režijné
potreby 2.SLF-V – ocenenia mužstvám a jednotlivcom, Slovenský pohár (turnaj), vyslanie delegáta
k zápasu, správa webu, kancelárska spotreba, telefonické poplatky, bankové poplatky, účtovné
poplatky. V prípade nedodržania lehoty bude klubu stanovená nová lehota úhrady, ktorá môže byť
maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia štartovného ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje
za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v 2.SLF-Výchdoregión v sezóne 2018-2019. V tejto
povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

b) Náklady na činnosť klubu sú kluby povinné uhrádzať na základe MZF za uplynulý kalendárny
mesiac, a to v lehote splatnosti ustanovenej na tejto faktúre. Tieto mesačné náklady pripadajúce na
činnosť jednotlivého klubu sa vypočítajú ako súčet súčinu priemernej výšky nákladov na rozhodcov
na jedno stretnutie cca 100 € (vypočítanej zo skutočných nákladov na základnú časť v dvoch
predchádzajúcich súťažných ročníkoch) a počtu skutočne odohratých zápasov jednotlivého klubu v
tomto mesiaci a prípadných iných poplatkov a pokút vzniknutých s činnosťou klubu v danom
mesiaci.

c) Prihlásené kluby uhradia v lehote do 10.11.2018 finančnú zábezpeku vo výške 150,- € na účet SF-
V. Finančná zábezpeka sa používa na krytie záväzkov klubu, a to aj v priebehu súťažného ročníka.
Finančná zábezpeka je použitá na úhradu vzniknutých a neuhradených záväzkov príslušného
klubu, ktoré eviduje Exekutíva ku dňu splatnosti mesačnej zbernej faktúry (ďalej iba "MZF")
vystavenej podľa písm. b) tohto článku RS. V prípade nedodržania lehoty bude klubu stanovená
nová lehota úhrady, ktorá môže byť maximálne 5 dní. V prípade neuhradenia finančnej zábezpeky
ani v tejto náhradnej lehote sa klub považuje za neprihlásený a stráca právo na účinkovanie v
2.SLF-Výchdoregión v sezóne 2018-2019. V tejto povinnosti nie je možné udeliť výnimku.

d) Nepoužitá časť finančnej zábezpeky klubu, ktorú Exekutíva SF eviduje ku dňu splatnosti faktúry za febrár 2019, musí byť vrátená na účty klubov do 31.3.2019; nie je možné ju započítať na budúce
platby klubv.

2. POKUTY A POPLATKY V SEZÓNE 2018/2019

Pokuty a poplatky sú kluby povinné uhrádzať v lehotách ustanovených cestou úradnej správy, alebo
inej písomnej výzvy. V prípade nezrealizovania tejto úhrady, bude klub vyzvaný na dodatočnú úhradu
so stanovením náhradného termínu. Táto výzva bude spoplatnená disciplinárnym poplatkom 15 EUR.
V prípade nezrealizovania úhrady ani v náhradnom termíne, dňom nasledujúcim po dni splatnosti
náhradnej lehoty bude klub postúpený na doriešenie disciplinárnemu orgánu.

3. SADZBY POPLATKOV

a) Sadzby poplatkov za disciplinárne konanie sa stanovujú nasledovne:
– disciplinárne konanie s hráčom 6 EUR,
– disciplinárne konanie s klubom 20 EUR,
– disciplinárne konanie s funkcionárom 10 EUR,
– disciplinárne konanie s rozhodcom a delegátom 10 EUR.

b) Sadzby administratívnych poplatkov za stanovenie náhradnej lehoty úhrad podľa tohto RS sa
stanovujú na 10 EUR.

4. PLATBY, POKUTY, POPLATKY

a) Všetky disciplinárne a administratívne poplatky, je nutné realizovať výlučne bezhotovostným
spôsobom na účet 2.SLF-V na to vytvorený.

5. NÁHRADY PRE DELEGOVANÉ OSOBY

a) Za stretnutie prináleží delegovaným osobám náhrada vzniknutých cestovných, stravných
a ostatných súvisiacich nákladov nasledovne :
- odmena R : 33 EUR,
- odmena R2 : 30 EUR,
- rozhodca - časomerač : odmena sa nestanovuje, závisí od domáceho klubu
- cestovné náklady : vo výške 0,12 €/km (v prípade použitia vlastnej osobnej dopravy rozhodcov; platí
sa iba jednému rozhodcovi, pokiaľ nie je nutné, aby R a R2 cestovali na stretnutie samostatne – o
tejto skutočnosti rozhoduje Exekutíva. Výdavky spojené s náhradou nákladov pre rozhodcov sa
uhrádzajú z OBÚ najneskôr do 20-eho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci.

b) Náklady na R3 alebo Delegáta sú v réžii Exekutívy. (iba v prípade delegovania exekutívou)


D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. NÁMIETKY

a) Námietky je možné podať v súlade s ustanoveniami SP SF, X. časť, prvá hlava, alebo v súlade
s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.

b) Námietku môže podať aj člen Exekutívy súťaže.

c) Rozhodca je povinný do Zápisu o stretnutí uviesť heslovito podstatné časti námietky kapitána, ak
tento o to požiada. Kapitán námietku potvrdí svojim podpisom. Na zadnej strane Zápisu o stretnutí
R podá svoje stanovisko k predmetnej námietke.

d) Kapitán môže podať námietku proti nasledovným skutočnostiam:
● výsledku stretnutia,
● priebehu stretnutia,
● náležitostiam HP,
● štartu niektorého súperovho hráča,
● popisu priestupkov napomínaných, alebo vylúčených hráčov,

● výstroju hráčov súperovho družstva.
e) Námietka podaná do Zápisu o stretnutí musí byť následne riadne podaná podľa písm. a) tohto
článku RS, inak nebude prerokovaná.

2. ODVOLANIE

a) Odvolanie je možné podať v súlade s ustanoveniami SP SF,X. časť, druhá hlava alebo v súlade
s ustanoveniami Tretej hlavy DP SFZ.

b) Odvolanie môže podať aj člen Exekutívy súťaže.

c) Odvolanie je nutné zaslať predsedovi Odvolacej komisie SF, ktorá sa zriaďuje pred začiatkom
súťažného ročníka.

3. PLATNOSŤ NORIEM SLOVENSKÉHO FUTSALU

a) Platné normy futsalu, ktorých súčasťou sú nasledovné platné dokumenty: Stanovy SF, Súťažný
poriadok SF, Disciplinárny poriadok SFZ, Registračný a prestupový poriadok SFZ, Smernica
o právno-organizačných zmenách v kluboch a Pravidlá futsalu FIFA v platnom znení vydanom v
SR, ako aj ďalšie normy, ktoré SF počas súťažného ročníka na základe rozhodnutia VV SF začne
uplatňovať, sú záväzné pre všetky kluby, osoby, ako aj pre orgány SF, pokiaľ tento RS súťaže
nestanovuje inak. Pre aplikáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ sa v OL využíva
matrika SF.

b) Zúčastnené strany sa zaväzujú dodržiavať tieto normy a prípadné spory sa riešiť výlučne podľa
týchto noriem

c) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 je neoddeliteľnou
súčasťou Súťažného poriadku Slovenského futsalu a je záväzný pre všetky zainteresované strany.
Výklad tohto dokumentu vykonáva Exekutíva súťaže po prerokovaní s Výkonným výborom SF.
Pokiaľ tento dokument mení, dopĺňa, alebo nahrádza ustanovenia noriem SF, platia body uvedené
v tomto dokumente.

d) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 nadobúda
účinnosť dňom jeho schválenia VV SF a jeho vydaním strácajú účinnosť všetky predchádzajúce
normy takéhoto typu.

e) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 schválila
Exekutíva 2.SLF-V dňa …............. a počas súťažného ročníka môže byť zmenený, doplnený alebo
inak upravovaný len po schválení Exekutívou 2.SLF-V

f) Tento dokument Riadenie súťaží a Rozpis súťaží vo futsale pre ročník 2018/2019 môže byť pre
účely prípravy obdobného dokumentu pre súťažný ročník 2018/2019 pripomienkovaný
ktorýmkoľvek členom SF počas celého súťažného ročníka 2017/2018, najneskôr 5 dní pred
stretnutím riadiaceho orgánu SF s klubmi konanom po skončení ročníka 2017/2018. Exekutíva
súťaže sa zaväzujú na základe týchto pripomienok bezodkladne pripraviť návrh Rozpisu súťaží vo
futsale pre ročník 2018/2019 a predložiť ho klubom, ktoré na základe výsledkov sezóny 2017/2018
majú právo účasti v 2.SLF-V v súťažnom ročníku 2018/2019.


PRÍLOHY
1. VYŽREBOVANIE 2.SLF-V 2018/2019
2. ADRESÁR KLUBOV 2.SLF-V 2018/201

Vyžrebovanie druhej futsalovej ligy - Východoregión


Vyžrebovanie druhej futsalovej ligy - Východoregión
sezóna 2018/2019

Rozpis stretnutí 2.SLF-Východoregión 2018/2019: jesenná časť

1. kolo, 23. 11. 2018
19.00 Angels Humenné - Lion Šatex Poprad   6:2
20.00 FK Ekoprim Prešov - NLF Košice   4:1
voľno - Partizán Bardejov BŠK

2. kolo, 30. 11. 2018
20.00 Angels Humenné - FK Ekoprim Prešov   4:7
28.12. o 20.30 Lion Šatex Poprad - Partizán Bardejov BŠK
voľno - NLF Košice

3. kolo, 7. 12. 2018
20.00 FK Ekoprim Prešov - Lion Šatex Poprad   6:2
20.00 Partizán Bardejov BŠK - NLF Košice   11:6
voľno - Angels Humenné

4. kolo, 14. 12. 2018
20.30 Lion Šatex Poprad - NLF Košice
19.00 Angels Humenné - Partizán Bardejov BŠK
voľno - FK Ekoprim Prešov

5. kolo, 21. 12. 2018
20.00 Partizán Bardejov BŠK - FK Ekoprim Prešov
20.00 NLF Košice - Angels Humenné
voľno - Lion Šatex Poprad


Rozpis stretnutí 2.SLF-Východoregión 2018/2019: odvetná časť

6. kolo, 11. 1. 2019
20.30 Lion Šatex Poprad - Angels Humenné
20.00 NLF Košice - FK Ekoprim Prešov
voľno - Partizán Bardejov BŠK

7. kolo, 18. 1. 2019
20.00 Partizán Bardejov BŠK - Lion Šatex Poprad
20.00 FK Ekoprim Prešov - Angels Humenné
voľno - NLF Košice

8. kolo, 25. 1. 2019
20.30 Lion Šatex Poprad - FK Ekoprim Prešov
20.00 NLF Košice - Partizán Bardejov BŠK
voľno - Angels Humenné

9. kolo, 1. 2. 2019
20.00 NLF Košice - Lion Šatex Poprad
20.00 Partizán Bardejov BŠK - Angels Humenné
voľno - FK Ekoprim Prešov

10. kolo, 8. 2. 2019
20.00 FK Ekoprim Prešov - Partizán Bardejov BŠK
19.00 Angels Humenné - NLF Košice
voľno - Lion Šatex Poprad

pondelok 26. novembra 2018

Kontakty

Výkonný Výbor Futsal Východoregión
Exekutíva Futsal VýchodoregiónSLOVENSKÝ FUTSAL – VÝCHODOREGIÓN

Sídlo: Chrapčiakova 684/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 51 234 700
DIČ: 2120822363
Bankové spojenie: SLSP, a.s. IBAN: SK63 0900 0000 0051 4863 9559
PREDSEDA SLOVENSKÝ FUTSAL - VÝCHODOREGIÓN:

JÁN KOPEC


ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU:

JOZEF GALAJDA, DUŠAN MICHALČÍK, 
STANISLAV SCHLIMBACH, VLASTIMIL KUSPÁN


EXEKUTÍVA 2.SLF-V:

PREDSEDA EXEKUTÍVY (ŠTK+DK) – PETER SLIMÁK


PREDSEDA KOMISIE ROZHODCOV:

PAVOL HAVRILA

nedeľa 25. novembra 2018

Úradná správa č.3

Úradná správa 2.SFL – Východoregión č.3, zo dňa 23. 11. 2018

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ

   a) Delegácia na 2. kolo futsal - Východoregión

          LION ŠATEX POPRAD - PARTIZÁN BARDEJOV BŠK :  R - AR1 (MARKO, MAREK CISKO), DZ - JÁN KOPEC, (Poprad aréna), hrá sa 28. 12. 2018 o  20:30 hod. 
 
          ANGELS  HUMENNÉ - FK  EKOPRIM  PREŠOV : R - AR1 (BRUTVANOVÁ, VLADIMÍR HAVRILA), DZ - PAVOL HAVRILA, (Mestská športová hala) 30. 11. 2018, 20:00 hod.

            NFL  KOŠICE - VOĽNO


b)  Delegácia na 2. kolo FEJ U20 - SLOVENSKÝ FUTSAL  27. 11. 2018 v Košiciach

   GRIZZLY  KOŠICE - TNF MIA SAN MIA KANIANKA PRIEVIDZA : R - AR1 (HUDÁK / Š. CISKO) 11:00 - ANGELS ARÉNA

 FK EKOPRIM  PREŠOV  -  FC BÍLI ANDELI TRNAVA : R -  AR1 (Š. CISKO / HUDÁK) 12:00 - ANGELS ARÉNA

   GRIZZLY  KOŠICE - FC  BÍLI ANDELI TRNAVA : R - AR1 (HUDÁK / Š. CISKO) 13:15 - ANGELS ARÉNA

   FK EKOPRIM PREŠOV - TNF MIA SAN MIA KANIANKA PRIEVIDZA: R - AR1 (Š. CISKO / HUDÁK) 14:15 - ANGELS ARÉNA

  - na tejto stránke môžete sledovať všetky rubriky a články:
 www.futsalvychodoregion.blogspot.sk


c) KR žiada R, aby sledovali ÚS a dôkladne čítali jej celý obsah.


d) KR oznamuje R, že všetky podnety a ospravedlnenia majú zasielať na email:
 komisiarozhodcov.vychodoregion@gmail.com, tel. kontakt 0950 630 344
0910 790 019 (Peter Slimák)


 e) Delegácia R na 3. kolo bude zverejnená v US č. 4 dňa 30. 11. 2018.
streda 21. novembra 2018

Futsalové správy z Prešova


Výsledky Futsalovej extraligy juniorov U20:

Minel Lučenec U20 - FK Presov U20 1:3
Pred prvým zápasom  s minuloročným víťazom ligy U20 sme si s chlapcami v šatni  povedali ako by sme ich mohli poraziť a som rad že to neostalo len pri slovách ale preniesli to aj na palubovku. Je super že sa nám ako prvým podarilo otvoriť skóre, čo pomohlo chlapcom k vyššiemu sebavedomiu. V druhom polčase sa nám darilo dlho držať priaznivý výsledok 2:1, čo súpera nútilo na konci stretnutia hrať powerplay, kedy sa nám podarilo pridať ďalší gól. Lukáš Vrbovský - tréner


FK Ekoprim Presov U20 - NLF Košice U20 3:2   
V dnešnom druhom zápas nás čakal ťažký súper s Košíc a som rad, že sa nám podarilo uspieť ako prvým sa nám podarilo otvoriť  skóre po pekne prevedenom protiútoku. Košice po hrúbke v obrane vyrovnali, ale na konci polčasu sme pridali ďalšie dva góly. V druhom sa nám nepodarilo premeniť šance na zvýšenie náskoku, naopak super znížil na 3:2. Posledné minúty hrali Košice power-play ktorú sme úspešne zvládli.   
Lukáš Vrbovský - tréner

Výsledky Futsalovej extraligy juniorov U17:

FK Ekoprim Prešov U17 - MŠK Žilina Futsal U17 1:3
N.L.F Košice U17 - FK Ekoprim Prešov U17 6:0
ŠK Makroteam Žilina U17 - FK Ekoprim Prešov U17 2:2

A mužstvo - pozvánka
V piatok, 23. 11. 2018 o 20:00 hod. sa v ŠH na Baštovej ulici v Prešove odohrá 1. kolo druhej futsalovej ligy - skupina Východ muži medzi FK Ekoprim Prešov a N.L.F. Košice (plagát).

A mužstvo - Superpohár
Muži FK Ekoprim Prešov v sobotu, 17. 11. 2018, získali do svojej zbierky Superpohár Východoregiónu (fotografia)

Angels Humenné – FK Ekoprim Prešov 5:6 (1:2)
Góly: Skvašík 2, Amrich, Knižanovský, Mamaj - Martau 3, Šoltýs, Medoň, Vantruba.

Žlté karty: Horvat, Amrich – Martau, Krempaský
Pred 150 divákmi rozhodovali Marko, Hudák, Tkáč.

Rušné, dynamické stretnutie plné zvratov  v sabinovskej mestskej športovej hale medzi dvoma najlepšími celkami Východoregiónu bolo dobrou reklamou futsalu a zároveň premiérou pre nastávajúcu sezónu 2018/19.

V zaujímavom stretnutí každý chvíľku ťahal pílku, Prešovčania po vyrovnanom priebehu 1. polčasu zvýšili náskok na 3 góly (1:4), uspokojili sa, čo čiperní Humenčania využili a 4 minúty pred koncom skóre vyrovnali na 4:4. Dráma vrcholila v samom závere, keď na dva góly Prešovčanov odpovedali Humenčania iba jedným, ale príležitostí vyrovnať 
mali v dramatickom závere viac ako dosť.
Po stretnutí bola aktérom vynikajúceho športového podujatia odovzdaná sada medailí a poháre. Vyzdvihnúť treba búrlivú, ale slušnú atmosféru v hľadisku, kde obidva celky mali niekoľko desiatok svojich fanúšikov.

Najbližší program:
Najbližšie zápasy doma - ŠH Baštová ulica v Prešove

A-mužstvo            7.12.2018 o 20:00 hod.
kategória U17       12.12.2018 o 11:00 hod.
kategória U20       18.12.2018 o 11:00 hod.
Úradná správa č.2

Úradná správa 2.SFL – Východoregión č.1, zo dňa 19. 11. 2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:
- zasiela klubom vyžrebovanie súťažného ročníka 2018/2019, rozpis súťaže 2. ligy –
východ a tabuľku s uvedením farby dresov hráčov a brankárov,
- žiada kluby z Bardejova a Popradu prihlásiť sa v systéme ISSF,
- žiada kluby, aby v predstihu informovali Exekutívu o dohode klubov o zmene termínu
UHČ,
- upozorňuje kluby na povinnosť zabezpečenia videozáznamu zo svojich domácich
zápasov na emailovú adresu pali.humenikk@gmail.com,
- upozorňuje kluby na zabezpečenie občerstvenia hosťujúcich mužstiev,
- žiada usporiadajúce kluby o zabezpečenie zdravotníckej služby,
- dáva na zreteľ klubom, že komentáre zo svojich stretnutí môžu dávať na emailovú
adresu pali.humenikk@gmail.com.

2. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ :
- schválila delegáciu na 1. kolo futsal - Východoregión
            FK  EKOPRIM  PREŠOV -  NLF KOŠICE   :  R - AR1 (Molitoris, Adamčo) - hrá sa o 20.00 h v športovej hale, ul. Baštová
         
            ANGELS  HUMENNÉ - LION ŠATEX POPRAD :  R - AR1 (Bančanský, Brutvanová) - hrá sa o 19.00 h v mestskej športovej hale
- schválila nominačnú listinu R na suťažný ročník 2018/2019  2.SLF –
VÝCHODOREGIÓN,
- nominačná listina R a DZ, aj Mentor bude zaslaná emailom všetkým R a bude
zverejnená na stránke:

www.futsalvychodoregion.blogspot.sk

- pripomína všetkým R, aby posielali ospravedlnenia minimálne 7 dní pred termínom
svojej neúčasti,
- oznamuje R, aby svoje podnety a ospravedlnenia zasielali na email:

komisiarozhodcov.vychodoregion@gmail.com

- oznamuje, že delegácia R na 2. kolo bude zverejnená v US č .3  -  23. 11. 2018,
- zverejňuje anketu rozhodcov za súťažný ročník 2017/2018, ktorá bola vyhodnotená
podľa hlasovania klubov, rozhodcov a odbornej športovej verejnosti s týmto
výsledkom:
   
1. Rozhodcovia: 1. Pavol Havrila, 2. Ján Kopec, 3. Ján Pálfi
2. Talent roka : Branislav Marko
3. Objav roka : Miloš Hudák


utorok 20. novembra 2018

Fotoreportáž z futsalového Superpohára Východoregiónu

V spolupráci s VENDO SPORT a fotografom Františkom Sendekom ponúkame fotoreportáž a video zo zápasu o futsalový Superpohár Východoregiónu v roku 2018 (Sabinov, 17. 11. 2018).

https://youtu.be/GEluXqQun7s