utorok 19. decembra 2017

Úradná správa č.6

ÚRADNÁ SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 6, zo dňa 14.12.2017


1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní
a) Exekutíva oznamuje klubom a rozhodcom nový email Exekutívy 2.SLF - Východoregión, na ktorý žiadame kluby zasielať všetky veci, požiadavky, oznamy týkajúce sa stretnutí 2.SLF -             
    Východoregión, ročník 2017/2018: exekutivavychodoregion@gmail.com

b) Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), žiada zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 9.2.2018 o 20.00 hod v Multi hala Košice

c) Exekutíva na základe zápisu o stretnutí žiada FK Ekoprim Prešov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 5. kola FK Ekoprim Prešov – Grizzly Košice na email Exekutívy do 18.12.2017, a to     
    na základe RS 2017/2018, čl. 5, bod j).

d) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

e) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018, že       
predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na turnaj    
môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com


2. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
         a) KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.
        
b) delegácia na najbližšie kolo, hrané 12.1.2018, bude uverejnená v US 4.1.2018.
        
c) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com
        


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

piatok 8. decembra 2017

Úradná správa č.5

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 FUTSAL VÝCHODOREGIÓN ZO DŇA 08.12.2017

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

 • Exekutíva na základe Rozpisu súťaže 2017/2018 podľa článku C/1 bod b, žiada kluby o úhradu finančnej zábezpeky vo výške 100,- €, v náhradnom termíne do 31.12.2017 na účet Futsal Východoregión, ktorý bude dodatočne uvedený v úradnej správe a taktiež bude odoslaný na emaily vedúcich klubov 
 • zaoberala sa námietkou mužstva Angels Humenné a námietku považuje za neopodstatnenú 
 • na základe neopodstatnenosti námietky mužstva Angels Humenné ruší nepodmienečne zastavenie činnosti hráčovi Partizán Bardejov, Norbert Sališ č.r. 1211286, bez ďalších disciplinárnych opatrení 
 • na základe dohody klubov BNP Team Vranov a Partizán Bardejov schvaľuje miesto stretnutia 5. kola hrané dňa 08.12.2017 o 20.00 hod. v MŠH Bardejov.

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych konaní 

 • DK 02 – Peter Drobňák r.č. 1222815 Partizán Bardejov – vylúčený za HHS – vulgárny výrok voči R podľa čl. 48/1c pozastavuje nepodmienečne výkon športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2b DP, od 01.12.2017

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

nedeľa 3. decembra 2017

Delegácia rozhodcov na zápasy 5.kola 2.SLF Východoregión

ZMENA! Komisia rozhodcov deleguje na 5.kolo 2.SLF Východoregión hrané 08.12.2017 (piatok) 


 • Zlato Lux Košice - Angels Humenné  (Miloš Hudák, Patrik Adamčo)
  • Angels Arena / 20:00
 • Partizán Bardejov - BNP Team Vranov (Pavol Greško, Pavol Bančanský)
  • MŠH Bardejov / 20:00 
 • FK Ekoprim Prešov - Grizzly Košice (Pavol Havrila, Roman Tkáč)
  • Športová hala, Baštová / 19:30 

Zvyšok úradnej správy bude uverejnený po zasadnutí Výkonného výboru SF-V v stredu po 20. hodine. Za pochopenie ďakujeme.