utorok 19. decembra 2017

Úradná správa č.6

ÚRADNÁ SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 6, zo dňa 14.12.2017


1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní
a) Exekutíva oznamuje klubom a rozhodcom nový email Exekutívy 2.SLF - Východoregión, na ktorý žiadame kluby zasielať všetky veci, požiadavky, oznamy týkajúce sa stretnutí 2.SLF -             
    Východoregión, ročník 2017/2018: exekutivavychodoregion@gmail.com

b) Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), žiada zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 9.2.2018 o 20.00 hod v Multi hala Košice

c) Exekutíva na základe zápisu o stretnutí žiada FK Ekoprim Prešov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 5. kola FK Ekoprim Prešov – Grizzly Košice na email Exekutívy do 18.12.2017, a to     
    na základe RS 2017/2018, čl. 5, bod j).

d) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

e) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018, že       
predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na turnaj    
môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com


2. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
         a) KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.
        
b) delegácia na najbližšie kolo, hrané 12.1.2018, bude uverejnená v US 4.1.2018.
        
c) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com
        


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára