sobota 12. januára 2019

Úradná správa č. 9

Úradná správa 2.SFL – Východoregión zo dňa 10. 1. 2019

1. Exekutíva v oblasti R a DZ

   a) Delegácia na 8. kolo futsal - Východoregión  25. 1. 2019  
           LION ŠATEX POPRAD - FK EKOPRIM PREŠOV (GUBALLA, JAROŠI), o 20:30 hod, MENTOR - KOPEC JÁN 
           NFL KOŠICE - BŠK PARTIZÁN BARDEJOV (ŠERŠEŇ, Š.CISKO), o 20:00hod, MENTOR - VLASTIMIL KUSPÁN 
           ANGELS  HUMENNÉ  - VOĽNO 
   
b) Delegácia komisie na turnaj stredných škôl  - krajské kolo hrané 23. 1. 2019 v Košiciach o 9:00 hod. - Chlapci
      Hala – Bardejovská ul. (JAROŠI, PUŽÉR)
      Hala - SOŠ Hutnícka KE- ŠACA, (BORDÁŠ, BUC)

c) Delegácia komisie na turnaj stredných škôl - krajské kolo hrané 22. 1. 2019 v Košiciach o 9:00 – Dievčatá  
   Hala - Hotelová akadémia (ŠERŠEŇ, HAVRILA). 

d) Komisia rozhodcov Slovenského futsalu organizuje zimný seminár rozhodcov spolu aj s krajskými zväzmi, ktorý sa uskutoční v Kežmarských Žľaboch v dňoch 23. - 24. februára 2019 v areáli Crocus. Účasť krajských rozhodcov je dobrovoľná. Pre rozhodcov, ktorí chcú rozhodovať juniorské súťaže a ženskú ligu, riadené Slovenským futsalom, je účasť povinná Vašu účasť nahláste najneskôr do  11. 1. 2019 na email komisie SF - V.

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych konaní:

a) udeľuje prísne pokarhanie za nedostatočnú usporiadateľskú službu klubu BŠK Partizán Bardejov (neskoré zabezpečenie hracej plochy pre mužstvá podľa RS, nezabezpečenie informačnej techniky – PC, internet a pod.),

b) v prípade opakovania nedostatkov exekutíva pristúpi k zásadným opatreniam podľa RS a SP SF.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára