nedeľa 7. januára 2018

Úradná správa č.7

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 7, zo dňa 05.01.2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní
a) Exekutíva oznamuje klubom a rozhodcom nový email Exekutívy 2.SLF - Východoregión, na ktorý žiadame kluby zasielať všetky veci, požiadavky, oznamy týkajúce sa stretnutí 2.SLF -             
    Východoregión, ročník 2017/2018: exekutivavychodoregion@gmail.com

b) Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), žiada zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 9.2.2018 o 20.00 hod v Multi hala Košice

c) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

d) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018, že      predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na turnaj    
          môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com
           

2. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
         a) KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.
                 
b) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com

                c) delegovanie R na 6. kolo:

            BNP team Vranov  - Grizzly Košice:  B. Marko , Š. Molitoris,  12.1.2018 o  17:30 hod., Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné 

         FK Ekoprim Prešov - Angels Humenné:  J. Kopec , P. Bančansky,  12.1.2018  o 19:30 hod, Mestská športová hala Baštová, Okružná 18. Prešov 

         Zlato Lux Košice - Partizán Bardejov:    J. Palfi , F. Sendek,  12.1.2018 o  19:30 hod, Angels Aréna , Pri jazdiarni 1 , Košice 


        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára