štvrtok 8. februára 2018

Úradná správa č.14


ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 14, zo dňa 08.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva sa zaoberala podnetom R Romana Tkáča ohľadom možného neoprávneného štartu hráča Partizán Bardejov Adam Buk
                  rč. 1222822 v stretnutí 2. kola 2.SLF-Východoregión FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, hraného dňa 17.11.2017 a na základe
              videozáznamu zo stretnutia a vlastných zistení kontumuje  stretnutie 2. kola FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov 5:0, za neoprávnený
              štart hráča Adam Buk rč. 1222822 podľa SP čl. 47 bod d, čl. 75 bod 1a a bod 2, čl. 76 bod f. Prípad odstupuje DK.

b)    Exekutíva na návrh DK a na základe troch spôsobených kontumácii v jednom súťažnom ročníku, podľa SP čl. 47 bod d, čl. 76 bod f,
čl. 12 bod 1 a čl. 75 bod d vylučuje mužstvo Partizán Bardejov zo súťaže 2.SLF-Východoregión pre ročník 2017/2018, všetky dosiahnuté
výsledky mužstva anuluje a súper (BNP team Vranov) má v poslednom kole voľno.
  
c)    Exekutíva vyzýva kluby o doplnenie realizačného tímu do ISSF a to podľa SP článok 37 bod a, aby ich bolo možné uvádzať do zápisu o stretnutí.
                        Ide hlavne o vedúceho mužstva, trénera, asistenta trénerov, lekára a maséra, bezodkladne !!!

                
2.    Exekutíva v oblasti disciplinárnych konaní

            DK 14 – berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe uvedeného stanoviska za neoprávnený štart hráča Adam Buk rč. 1222822,
                      v stretnutí 2. kola FK Ekoprim Prešov – Partizán Bardejov, ukladá hráčovi podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53 bod 2b DP, od 8.2.2018,
                      vedúcemu mužstva Partizán Bardejov Sališ Norbert rč. 1211286 pozastavuje výkon funkcie vedúceho mužstva na 6 mesiacov podľa čl. 53 bod 3b, od 8.2.2018,
                                    po uplynutí trestu z DK 9 a DK 10kapitánovi mužstva Partizán Bardejov Pangrác Ľubomír rč. 1196990 pozastavuje výkon kapitána mužstva na 1 mesiac
     podľa čl. 53 bod 3b, od 8.2.2018, po uplynutí trestu z DK 9 a DK 10.

         DK 15 - berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní a na základe vylúčenia mužstva Partizán Bardejov udeľuje pokutu vo výške 500,- €podľa
                                 čl. 30 bod 1 a čl. 12 bod 4 DP, za závažné ohrozenie regulárnosti a integrity súťaže (umožnenie trojnásobnému štartu neoprávneného hráča v stretnutí).

         DK 16 – DS za 5 ŽK – Vrbovský Lukáš rč. 1160537 FK Ekoprim Prešov – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 bod 5a DP
        
                         
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára