utorok 27. februára 2018

Úradná správa č.15

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 15, zo dňa 23.02.2018

1.    Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní

a)    Exekutíva schvaľuje všetky výsledky dosiahnuté v ročníku 2.SLF-Východoregión ročník 2017/2018, okrem výsledkov mužstva Partizán Bardejov, ktoré bolo
na základe troch kontumácii v jednom ročníku vylúčené zo súťaže a jeho výsledky boli anulované a na základe tabuľky vyhodnotila poradie na prvých troch
miestach nasledovne:  1. miesto Angels Humenné, 2. miesto Zlato lux Košice, 3. miesto FK Ekoprim Prešov. Právo štartu v baráži o 1.SLF má mužstvo na prvom mieste Angels
Humenné.

b)    1. kolo Prelínacej súťaže (tzv. baráž o postup do 1. SLF) sa uskutoční podľa termínovníka 9. 3. 2018. Z uvedeného dôvodu žiadame kompetentný klub, aby
si v dostatočnom časovom predstihu zabezpečili náležitosti potrebné so štartom a organizovaním MFS (zabezpečenie haly, finančné náležitosti spojené s prelínacou
súťažou, podanie prihlášky a iné), na stránke www.futsalslovakia.sk v časti „dokumenty/slovenský-futsal/súťažný-ročník-2017-2018/“ je zverejnený Rozpis prelínacej
časti súťaže o postup do 1. SLF (tzv. baráž) aj s podmienkami pre zaradenie klubov do prelínacej časti súťaže o postup do 1. SLF.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára