piatok 12. januára 2018

Úradná správa č.8

ÚRADNÁ SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 8, zo dňa 12.01.2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní
a) Exekutíva oznamuje klubom a rozhodcom nový email Exekutívy 2.SLF - Východoregión, na ktorý žiadame kluby zasielať všetky veci, požiadavky, oznamy týkajúce sa stretnutí 2.SLF -             
    Východoregión, ročník 2017/2018: exekutivavychodoregion@gmail.com

b) Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), opätovne žiada zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 9.2.2018 o 20.00 hod v Multi hala Košice

         c) Exekutíva na základe dohody klubov BNP Team Vranov a Grizzly Košice schvaľuje zmenu hracieho času a miesta stretnutia 6. kola hraného dňa 12.1.2018 na začiatok
                o 19.30 hod v MŠH Bardejov.

d) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

e) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018,
                      že predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na
                      turnaj môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych opatrení
            a) FK Ekoprim Prešov, na základe zápisu o stretnutí za nedostatočnú činnosť usporiadateľskej služby(nezabezpečený odchod R z HP po stretnutí, nevhodné povzbudzovanie a komentovanie
             hlásateľa stretnutia počas hry, nesprávna činnosť časomerača) v stretnutí 5. kola FK Ekoprim Prešov – Grizzly Košice, ukladá DS – pokarhanie, pod ďalšími disciplinárnymi následkami.
           

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
a) KR žiada R, aby členov realizačného tímu, ktorých nie je možné uviesť do zápisu o stretnutí, uvádzali do poznámky (časomerač, hlásateľ, videotechnik, lekár, vedúci mužstva, tréner,
    masér)

b) KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.
                 
c) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com

         d) zmena delegácie na 6. kolo: Zlato Lux Košice – Partizán Bardejov: Hudák, Molitoris, BNP team Vranov – Grizzly Košice: Adamčo za Molitorisa

         e) delegovanie R na 7. kolo:

             BNP team Vranov  - Zlato Lux Košice:  Greško, L. Svat,  19.1.2018 o  17:30 hod., Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné 

          Grizzly Košice - Angels Humenné:  Guballa, Sendek,  19.1.2018  o 19:30 hod, Angels Aréna , Pri jazdiarni 1 , Košice 

          Partizán Bardejov - FK Ekoprim Prešov :  Palfi , V. Havrila,  19.1.2018 o  19:30 hod, MŠH Bardejov


        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára