pondelok 22. januára 2018

Úradná správa č.9

ÚRADNA SPRÁVA 2.SLF - VÝCHODOREGIÓN č. 9, zo dňa 19.01.2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní
a) Exekutíva oznamuje klubom a rozhodcom nový email Exekutívy 2.SLF - Východoregión, na ktorý žiadame kluby zasielať všetky veci, požiadavky, oznamy týkajúce sa stretnutí 2.SLF -             
    Východoregión, ročník 2017/2018: exekutivavychodoregion@gmail.com

b) Exekutíva na základe RS 2017/2018 čl. 3, bod e), opätovne vyzýva zainteresované kluby o zaslanie súhlasného stanoviska na email Exekutívy k nasledovným zmenám hracích dní
             a časov:
    8. kolo Partizán Bardejov – Angels Humenné 26.1.2018 o 20.00 hod.
    10. kolo Grizzly Košice – FK Ekoprim Prešov 7.2.2018 o 20.30 hod v Multi hala Košice

         c) Exekutíva na základe dohody klubov BNP Team Vranov a Zlato Lux Košice schvaľuje zmenu hracieho času 7. kola hraného dňa 19.1.2018 na začiatok o 20.30 hod.

d) Exekutíva pripomína klubom nahrávať videozáznam z majstrovských stretnutí podľa RS 2017/2018, čl. 5, bod j), pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

e) Exekutíva oznamuje všetkým klubom (2.SLF - Východoregión, mestské ligy Východného Slovenska), ktoré majú záujem zúčastniť sa turnaja o Pohár Futsal Východoregión 2017/2018,
                      že predbežný termín turnaja bude po ukončení súťaže 2.SLF – Východoregión, a to 17.2.2017 (sobota). Presný termín a miesto turnaja bude uverejnené dodatočne v US. Prihlášky na
                      turnaj môžete posielať emailom na: exekutivavychodoregion@gmail.com

2. Exekutíva v oblasti disciplinárnych opatrení
            DK 04 – Filip Kis r.č. 1240031 Zlato Lux Košice – vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, pozastavuje nepodmienečne výkon športovej
činnosti na 1 stretnutie, podľa čl. 45/2a, od 12.1.2018.
            

3. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ
         a) KR žiada klub BNP team Vranov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 6. kola BNP team Vranov – Grizzly Košice na email exekutívy.

b) KR žiada R, aby členov realizačného tímu, ktorých nie je možné uviesť do zápisu o stretnutí, uvádzali do poznámky (časomerač, hlásateľ, videotechnik, lekár, vedúci mužstva, tréner,
    masér).

c) KR žiada R o zasielanie ospravedlnení z nedelegovania na stretnutia minimálne 10 dní vopred. Ospravedlnenie zaslané menej ako 10 dní vopred nebude KR akceptované.
                 
d) KR oznamuje R nový email Exekutívy: exekutivavychodoregion@gmail.com

                e) KR opravuje čas stretnutia 7. kola Grizzly Košice – Angels Humenné o 20.00 hod.

         f) delegovanie R na 8. kolo:

             Zlato Lux Košice – Grizzly Košice:  Havrila, Palfi,  26.1.2018 o  20:00 hod., Angels Aréna , Pri jazdiarni 1 , Košice 

         Partizán Bardejov - Angels Humenné:  Hudák, Bančanský,  26.1.2018  o 20:00 hod, Mestská športová hala, Bardejov  

          FK Ekoprim Prešov - BNP team Vranov :  Marko, Molitoris ,  26.1.2018 o  19:30 hod, Mestská športová hala Baštová, Okružná 18. Prešov  

        
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SF, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára