streda 21. novembra 2018

Úradná správa č.2

Úradná správa 2.SFL – Východoregión č.1, zo dňa 19. 11. 2018

1. Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:
- zasiela klubom vyžrebovanie súťažného ročníka 2018/2019, rozpis súťaže 2. ligy –
východ a tabuľku s uvedením farby dresov hráčov a brankárov,
- žiada kluby z Bardejova a Popradu prihlásiť sa v systéme ISSF,
- žiada kluby, aby v predstihu informovali Exekutívu o dohode klubov o zmene termínu
UHČ,
- upozorňuje kluby na povinnosť zabezpečenia videozáznamu zo svojich domácich
zápasov na emailovú adresu pali.humenikk@gmail.com,
- upozorňuje kluby na zabezpečenie občerstvenia hosťujúcich mužstiev,
- žiada usporiadajúce kluby o zabezpečenie zdravotníckej služby,
- dáva na zreteľ klubom, že komentáre zo svojich stretnutí môžu dávať na emailovú
adresu pali.humenikk@gmail.com.

2. Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ :
- schválila delegáciu na 1. kolo futsal - Východoregión
            FK  EKOPRIM  PREŠOV -  NLF KOŠICE   :  R - AR1 (Molitoris, Adamčo) - hrá sa o 20.00 h v športovej hale, ul. Baštová
         
            ANGELS  HUMENNÉ - LION ŠATEX POPRAD :  R - AR1 (Bančanský, Brutvanová) - hrá sa o 19.00 h v mestskej športovej hale
- schválila nominačnú listinu R na suťažný ročník 2018/2019  2.SLF –
VÝCHODOREGIÓN,
- nominačná listina R a DZ, aj Mentor bude zaslaná emailom všetkým R a bude
zverejnená na stránke:

www.futsalvychodoregion.blogspot.sk

- pripomína všetkým R, aby posielali ospravedlnenia minimálne 7 dní pred termínom
svojej neúčasti,
- oznamuje R, aby svoje podnety a ospravedlnenia zasielali na email:

komisiarozhodcov.vychodoregion@gmail.com

- oznamuje, že delegácia R na 2. kolo bude zverejnená v US č .3  -  23. 11. 2018,
- zverejňuje anketu rozhodcov za súťažný ročník 2017/2018, ktorá bola vyhodnotená
podľa hlasovania klubov, rozhodcov a odbornej športovej verejnosti s týmto
výsledkom:
   
1. Rozhodcovia: 1. Pavol Havrila, 2. Ján Kopec, 3. Ján Pálfi
2. Talent roka : Branislav Marko
3. Objav roka : Miloš Hudák


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára